Logo Politechniki Radomskiej

AKTUALNOŚCI

:: NOWY ADRES STRONY KPiP
Nowa strona www Katedry Pedagogiki i Psychologii działa pod adresem pedagogika.uniwersytetradom.pl
:: PODZIĘKOWANIA DLA STUDENTÓW ZA POMOC I ZAANGAŻOWANIE

Prorektor dr hab. inż. Elżbieta Sałata wystosowała list do studentów by podziękować za bezinteresowne zaangażowanie, które podjęli w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Pełna treść listu [PDF]

:: EGZAMINY DYPLOMOWE W TRYBIE ZDALNYM
Przedstawiamy procedurę przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym wg zarządzenia Dziekana [ PDF ].
:: HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ 2019/20
Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych w Katedrze Pedagogiki i Psychologii [ PDF ].
:: WYBÓR PROMOTORA

Przedstawiamy tabelę przydziału promotorów (podział na seminaria nastąpi po wyborze studentów). System będzie otwarty od godz. 8.00 1 czerwca 2020 do godz. 20.00 3 czerwca 2020.

dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH
Kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii

więcej informacji [PDF]

:: IV OGÓLNOPOLSKA SPOŁECZNA KONFERENCJA NAUKOWA „ANALIZA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA”
W dn. 27 listopada 2020 roku planowana jest w Lublinie IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa "Analiza polskiego społeczeństwa", której celem jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
Więcej informacji ...
:: XXVI KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ
Zapraszamy do udziału w XXVI Krajowej Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej „Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej”, która odbędzie się w dn. 17-19.09.2020r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Więcej informacji ...
:: PROJEKT „ABSOLWENT” DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków PFRON i skorzystania z form wsparcia w wejściu na rynek pracy. Projekt skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych do 5 lat po ukończeniu studiów oraz studentów ostatnich dwóch semestrów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Więcej informacji ...
:: ERASMUS+ – EGZAMIN JĘZYKOWY
25 marca 2020r. odbędzie się egzamin językowy dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Zapisy do dnia 18 marca przyjmuje Studium Języków Obcych.
Więcej informacji ...
:: ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ „AUTYZM - W SZKOLE I W RODZINIE”
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu oraz Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Do Celu” zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Autyzm - w szkole i w rodzinie”, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2020 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.
Więcej informacji ...
:: HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ 2019/20
Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych w Katedrze Pedagogiki i Psychologii [ PDF ] i Studium Języków Obcych [ PDF ] oraz terminy dyżurów nauczycieli [ PDF ].
:: NOWY ADRES STRONY KPiP
W nowym roku akademickim strona www Katedry Pedagogiki i Psychologii będzie działała pod adresem pedagogika.uniwersytetradom.pl
:: GODZINY DZIEKAŃSKIE W CZWARTEK, 19.XII.2019
W związku ze szkoleniem dla wykładowców oraz wydziałową Wigilią dnia 19.12.2019 r. dziekan WF-P, dr hab. Dariusz Trześniowski, ogłosił godziny dziekańskie w godzinach od 9:00-15:00.
:: PRACA DLA NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU
Przedszkole Niepubliczne "Hania", Zakrzew 54, przyjmie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami - pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe. Proponowane atrakcyjne wynagrodzenie i odpowiedni rozwój dla nauczyciela (kursy, szkolenia).
Kontakt: Barbara Ślusarczyk, tel. 506-463-626, email przedszkolehania@gmail.com .
:: NASI WYKŁADOWCY NOMINOWANI W KONKURSIE „NAUCZYCIEL NA MEDAL”

Z radością informujemy, że prof. Anna Zamkowska oraz dr Justyna Bojanowicz zostały nominowane w konkursie „Nauczyciel na medal” w kategorii Nauczyciel akademicki. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora tej akcji edukacyjnej czyli „Echa Dnia”.
Osoby zainteresowane zachęcamy do oddania głosu tutaj.

:: WYJAZD SZKOLENIOWY STUDENTÓW DO KIELC

Dnia 13 listopada 2019 r. grupa studentów pedagogiki, spec.edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna odbyła wyjazdowe zajęcia dydaktyczne wraz z opiekunami: dr. hab. Grzegorzem Kiedrowiczem, dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot oraz dr Kingą Łagowską. W programie były zajęcia w Muzeum Zabawy i Zabawek oraz w Centrum Geoedukacji – Geopark Kielce.

Relacja [PDF]

:: POSZUKIWANY NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY DO PRZEDSZKOLA
Rodzice poszukują nauczyciela wspomagającego do Przedszkola w Potworowie (35km od Radomia), dla ich 3,5-letniego synka, u którego zdiagnozowano autyzm. Chłopiec jest mądry, inteligentny, zafascynowany literami i cyframi, trudność sprawia mu komunikacja z innymi dziećmi. Potrzebna jest osoba, która pomoże mu wejść w ten niezrozumiały dla niego świat. Wszystkich zainteresowanych rodzice proszą o kontakt tel.: 602127699 lub 734127839.
:: ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ CYBER+MEDIA W LUBLINIE
14 grudnia 2019 roku w Lublinie odbędzie się IV Konferencja Naukowa „Cyber+Media”, która jest inicjatywą podejmującą rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji oraz wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Rejestracja trwa do 21 listopada br. Więcej informacji ...
:: DZIEŃ OTWARTY PORADNI
16 listopada 2019 r. w godz. 9.00-13.00 dyrektor oraz pracownicy PPP Nr 3 ul. Główna 3 w Radomiu serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty. Tego dnia w placówce będą dyżurować specjaliści - psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz doradcy zawodowi. PPP Zaprezentuje ofertę poradni. Będzie również możliwość zapisania dziecka na diagnozy - dotyczy to dzieci i młodzieży ze szkół i placówek objętych opieką oraz dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym, a zamieszkałych w dzielnicach będących na terenie działalności PPP.
Na dzieci czekać będą gry i zabawy rozwijające mowę. Odbędzie się również wykład z zakresu profilaktyki cyberuzależnień "Dzieci w świecie wirtualnym" (w godz. 10.30-11.30).
:: SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WSPÓLNOTY AA
Prof. Anna Zamkowska zaprasza na spotkanie z przedstawicielami wspólnoty AA w dn. 11 grudnia br. w godzinach 10-11.30, które odbędzie się w sali 103-104 ul. Malczewskiego 22 (Pentagon). Goście będą przedstawiać program 12 kroków oraz historie życia osób, które wyszły z uzależnienia.
:: ZAPROSZENIE NA IV KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „OFIARY PRZEMOCY” W LUBLINIE
Już 6 grudnia 2019 r. w Lublinie odbędzie się IV Konferencja Naukowa „OFIARY PRZEMOCY&rdquo nt. Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne. Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Ostatnia tura rejestracji trwa do 14 listopada 2019 r. Więcej informacji ...
:: POLECANY FILM
Prof. Anna Zamkowska poleca studentom obejrzenie filmu „Nieplanowane”. Obraz dotyczy ochrony praw dzieci nienarodzonych. Od 1 listopada wchodzi na ekrany polskich kin. Więcej informacji ...
:: PUNKT PROMOCYJNO-INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW

Czy chcesz poznać możliwości programów Unii Europejskiej? Poznaj swoje Euroszanse! Zapraszamy studentów 30 października 2019 r. do Punktu Informacyjnego w budynku Pentagon w godz. 9-11. Doświadczeni animatorzy Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu przedstawią możliwości, jakie dają programy europejskie (Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, AIESEC itp.).

:: IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „LABOR SOCIALIS” 2019

W dn. 26 września 2019 r. prof. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Labor Socialis” nt. „Social Work Today – Exploring Diversity”, organizowanej przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Wygłosili w sesji plenarnej referat nt. „Perception of the families with disabled child on the attitudes of society towards them”, który spotkał się z pozytywnym przyjęciem i zainteresowaniem słuchaczy.

więcej informacji [PDF]

:: XII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA TYGIEL

Zapraszamy do udziału w w XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 21-22 marca 2020 roku w Lublinie. To wydarzenie naukowe jest naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Rejestracja

:: MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ NT. „CYBERBULLYING" W HOLANDII – REKRUTACJA

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Tygodniu pod hasłem "Cyberbullying", który odbędzie się w dniach 10-15.05.2020r. w Hadze, w Holandii. Biorą w nim udział studenci z 5 krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Chętne osoby mogą do 16.10.2019 zgłaszać się telefonicznie lub mailowo do prof. Anny Zamkowskiej (a.zamkowska@uthrad.pl.; tel. 48 361 78 41, pok. 109 „Pentagon”) lub dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot (ziebakowska@uthrad.pl; tel. 48 361 78 72; pok. 807 „Olimp” ).
UTH może wykorzystać 5 miejsc. Skorzystaj z tej niepowtarzalnej okazji! Zobacz relację z International Week 2019.

Więcej informacji [PDF]

:: ROZKŁADY ZAJĘĆ

Rozkłady zajęć dla Pedagogiki, Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Pracy Socjalnej, studia stacjonarne, semestr zimowy 2019/2020, znajdują się w zakładce "rozkłady zajęć" w lewym menu na tej stronie.

:: UNIWERSYTET DZIECIOM

W dniu 22 czerwca 2019, w ramach projektu pt.: "Uniwersytet dzieciom", realizowanego przez UTH, odbyły się zajęcia z integracji społecznej i postaw wobec uczniów z niepełnosprawnością pt. "Dotknąć niepełnosprawność". Wzięły w nich udział dwie grupy uczniów z klas IV-VI. Zajęcia przygotowały i prowadziły Pani prof. Anna Zamkowska, Pani dr Agnieszka Żabińska i studentki Panie Monika Badura, Monika Pawłowska, Sylwia Zaczek, Kinga Kowalczyk i Sylwia Cis. Uczestnicy mieli okazję poznać świat osób niepełnosprawnych, sposoby udzielania im pomocy, a także wybitne osoby niepełnosprawne. Uczniowie aktywnie włączyli się do zadań zdobywając nowe umiejętności. Wolontariuszom dziękuję za nieocenioną pomoc, a uczniom za zaangażowanie i dobrą zabawę!

więcej informacji [PDF]

:: KONGRES RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO – DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE

W dniu 12 czerwca Pani prof. Anna Zamkowska wzięła udział w „Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze”, organizowanym w Warszawie przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, prezentując referat pt. Wsparcie rodziny adopcyjnej z dzieckiem niepełnosprawnym – przykłady rozwiązań zagranicznych, oraz biorąc udział w panelu dyskusyjnym.

więcej informacji [PDF]

:: POZYTYWNI NA TARGACH PRACY-2019

Studenci Koła Naukowego Kierunku Praca Socjalna i Pedagogika POZYTYWNI wraz z opiekunką dr Maria Gagacką wzięli aktywny udział w kolejnych Targach Pracy- 2019. Zostały one zorganizowane przez Centrum Promocji Studentów i Absolwentów i odbyły się w dniu 22 maja na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

więcej informacji [PDF]

:: WYBÓR PROMOTORA

Przedstawiamy tabelę przydziału promotorów (podział na seminaria nastąpi po wyborze studentów).

System będzie otwarty od 3 do 5 czerwca 2019.

Prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego

dr Anna Klas-Markiewicz

więcej informacji [PDF]

:: WYJAZD SZKOLENIOWY STUDENTEK IV SEM. LIC.

W dniu 15 maja (środa) odbył się wyjazd szkoleniowy studentek IV sem. lic. do Kazimierza Dolnego. Zgodnie z programem wyjazd nastąpił około godz. 7 rano, a powrót o godz. 17. W roli przewodników po poszczególnych miejscach, w których byliśmy, wystąpiły studentki wg ustalonego harmonogramu. W programie było zwiedzanie atrakcji turystycznych Kazimierza Dolnego i Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Opiekunami grupy byli dr hab. Grzegorz Kiedrowicz prof. UT-H oraz mgr Marek Pytlak.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ "CYBERBULLYING", RADOM 6-10.V.2019

W dniach 6-10.05.2019 w UTH w Radomiu odbył się Międzynarodowy Tydzień pod hasłem "Cyberbullying". Wzięło w nim udział niemal 40 studentów i wykładowców z 5 krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski). W programie były m.in. wykłady, warsztaty, wizyty studyjne, zajęcia integracyjne. Była to doskonała okazja by wymienić i nabyć nowe doświadczenia, szkolić język angielski i zdobyć przyjaciół z innych krajów.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: TARGI PRACY

W związku z organizowanymi przez Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Targami Pracy, które odbędą się w dniu 22 maja na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w godzinach 9:00-13:00, dbając o wizerunek Naszej Uczelni, prosimy o zainteresowanie i zmobilizowanie się studentów do udziału w w/w wydarzeniu.

więcej informacji [PDF]

:: ZAPROSZENIE NA INDYWIDUALNĄ WYSTAWĘ "PRZEZ MÓJ KOLOROWY ŚWIAT" PATRYKA WIKALIŃSKIEGO

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza na wernisaż pierwszej indywidualnej wystawy: "Przez mój kolorowy świat" Patryka Wikalińskiego, studenta ostatniego semestru studiów magisterskich na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym o kierunku Profilaktyka społeczna i socjoterapia.

Otwarcie odbędzie się 8 maja o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Piłsudskiego 12.

Wystawa "Przez mój kolorowy świat" jest projektem radomskiego fotografa Patryka Wikalińskiego, który za pomocą sztuki minimalizmu postanowił zmierzyć się ze stereotypowym postrzeganiem blokowisk z "wielkiej płyty". Za sprawą ogromnej pasji do uwidocznienia pełnej palety kolorów, zabawy z perspektywą i dbałości o pop-artowy detal, autor podejmuje się próby udowodnienia, że pastelowe blokowiska są doskonałym miejscem do realizowania własnej kreatywności. Popularnie kojarzone z brudem i szarością osiedla, dziś stały się fenomenem miejskiego krajobrazu. Ich barwne malowania są rozpoznawalną wizytówką w portfolio twórcy, którego doceniła międzynarodowa społeczność. Artysta pragnie podjąć próbę rozpoczęcia dyskusji i skonfrontowania kolorowych fotografii z opiniami mieszkańców miasta. Wystawa jest dostrzeżeniem przemian radomskiej architektury w "kreskówkowym" świecie artysty.

Patryk zaliczany do najlepszych fotografów mobilnych na świecie za sprawą uczestnictwa w kampanii "Shot on iPhone" udowadnia, że do uwolnienia kreatywności i stworzenia własnego fotograficznego stylu wystarczy telefon komórkowy. Publikacja jego minimalistycznej historii przyniosła artyście wiele międzynarodowych wyróżnień, a pomysł stał się źródłem inspiracji dla wielu: https://www.instagram.com/patryk_wikalinski Autor był częścią największych targów fotograficznych na świecie. Wydrukowane fotografie prezentowano w Nowym Jorku, Atlancie, Wiedniu, Birmingham, Warszawie czy Rybniku. W polskich mediach prace Patryka zostały nazwane: "minimalistycznymi kadrami, które wyniosły polskie bloki do rangi sztuki".

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się w niżej podanej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wernisażu Patryka: https://www.facebook.com/events/328967484488518/?ti=ia

:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ SUKCESY, DYLEMATY I WYZWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA mają zaszczyt zaprosić do udziału w III edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ile dobrego jest w człowieku? na temat: Sukcesy, dylematy i wyzwania pieczy zastępczej.

Termin konferencji: 30 maja 2019 r. godz. 9.30

Miejsce konferencji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy m 3/5 sala 259

więcej informacji [PDF]

PROGRAM_KONFERENCJI [PDF]

ZAPROSZENIE [PDF]

:: WARSZTATY "MŁODZIEŻ MA GŁOS"

Jakub Kawiński, student II stopnia Pedagogiki, IV semestr specjalności Profilaktyka Społeczna i Socjoterapia prowadzi warsztaty „Młodzież ma Głos”.

więcej informacji [PDF]

:: ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI W KIELCACH

5 kwietnia 2019r. studenci I roku II stopnia Pedagogiki, specj. Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza i dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot, uczestniczyli w zajęcia warsztatowych w kilku placówkach kulturalnych Kielc. Odwiedzono: Muzeum Zabawy i Zabawek, Muzeum Hammonda oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

więcej informacji [PDF]

:: WIOSENNE PRZEDSTAWIENIE W PRZEDSZKOLU

W dniu 4 kwietnia 2019 r. studenci I roku kier. Pedagogika II stop. spec. "Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna" zaprezentowali wiosenne przedstawienie dla dzieci z zaprzyjaźnionego Publicznego Przedszkola nr 6 w Radomiu.

więcej informacji [PDF]

:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ OBLICZA MIŁOŚCI

Ideą Konferencji jest próba zdefiniowania miłości w świetle jej podstawowych cech i przejawów w kulturze. Poddane analizie zostaną aspekty miłości w obszarze psychologii, pedagogiki, literatury, kultury i sztuki. Grono zaproszonych Gości oraz Uczestników wspólnie pochyli się nad obliczami miłości w interdyscyplinarnym ujęciu.

więcej informacji [GIF]

:: PRAKTYKI U MARSZAŁKA

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w okresie wakacyjnym (od lipca do września), będzie realizowana V edycja programu "Praktyki u Marszałka". Poprzednie edycje programu organizowane w latach 2015 – 2018 r. cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nadrzędnym celem programu jest wsparcie studentów w zaistnieniu na rynku pracy oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego. Praktyki adresowane są do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich/inżynierskich, tzn. są studentami co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, zameldowanych na pobyt stały i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego.

więcej informacji [DOCX]

:: KONFERENCJA NA UMK W TORUNIU

chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Konferencji "Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej", która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W załączeniu przesyłamy zaproszenie na Konferencję oraz informacje organizacyjne. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej www.za-kurtyną-resocjalizacji.umk.pl.

więcej informacji [PDF]

zaproszenie [PDF]

:: PROGRAM ERASMUS

Dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH, od 18 do 22.03 przebywa w Belgii w ramach programu Erasmus.

:: TERMINY OBRON

Terminy obron prac dla I i II stopnia studiów:
27 czerwca 2019;
2, 4, 9, 11 lipca 2019.

:: APPLE DOCENIŁO ZDJĘCIA PATRYKA WIKALIŃSKIEGO

Firma Apple, światowy potentat w branży technologicznej, wyróżnił zdjęcia Patryka Wikalińskiego, naszego studenta PED mgr PSiS. Była to seria fotografii kolorowych blokowisk zamieszczonych na jego profilu na Instagramie.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Artykuł w prasie lokalnej

Instagramowy profil Patryka Wikalińskiego

:: KONFERENCJE

Link do konferencji: http://www.konferencja.zssipo.radom.pl/
Dotknąć zespół Downa 19 marca 2019 i Autyzm- zrozumieć i pomóc 4 kwietnia 2019.

:: EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO DLA STUDENTÓW ERASMUS+

Egzamin pisemny i ustny z języka obcego kwalifikujący studentów na studia lub praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w dniu 20 marca 2019r. Zapisy przyjmuje Studium Języków Obcych do dn. 13 marca.

Informacji nt. warunków uczestnictwa w programie dla studentów kier. Pedagogika oraz Praca Socjalna udziela dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, wydziałowy koordynator Erasmus+.

więcej informacji [PDF]

:: ZAJĘCIA W LABORATORIUM FOTOWOLTAIKI UTH

Jak można rozbudzić zainteresowania techniczne przyszłych nauczycieli przedszkolaków i uczniów klas I-III? Z pewnością warto jak najczęściej zapewniać aktywny udział w wasztatach by np. tajniki elektroniki poznać „od podszewki”. W celu poznania możliwości pozyskiwania „zielonej energii” studentki Pedagogiki Istop. spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna uczestniczyły 22 stycznia 2019r. w zajęciach prowadzonych przed dra Radosława Figurę w Laboratorium Fotowoltaiki UTH Radom.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: KONFERENCJA TYGIEL

IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" odbędzie się 23-24 marca 2019 roku w Lublinie. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Konferencja TYGIEL jest jedynym z największych spotkań naukowych w Polsce, które nieprzerwanie od 11 lat organizowane jest w Lublinie.

Plakat informacyjny o konferencji Zobacz PDF

:: DYŻURY NAUCZYCIELI W SESJI ZIMOWEJ 2018/19

Dyżury nauczycieli w sesji zimowej 2018/19 Zobacz PDF

:: ODWOŁANE SPOTKANIE WS STAŻU W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W WILDZE

Spotkanie z panem Marcinem Makarukiem ws stażu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wildze, które miało się odbyć w dniu 17.01 (czwartek) o 12.00 w sali 104 zostało odwołane.

dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH

:: KONFERENCJA DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW

Zaproszenie do wzięcia udziału w VII edycji Konferencji Dokonania Naukowe Doktorantów.

Zobacz plakat

:: ZAJĘCIA WARSZTATOWE W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 10 grudnia 2018 r. studentki Pedagogiki I stopnia spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, uczestniczyły w warsztatach Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metod i form pracy. W czasie warsztatów można było samodzielnie wykonywać zabawki, ozdoby choinkowe, poznać tradycyjne stroje regionu radomskiego.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: STUDENCKI KIERMASZ ORAZ LOTERIA BOŻONARODZENIOWA

Studenci kierunku lekarskiego reprezentujący Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland mają przyjemność zaprosić Państwa na kiermasz oraz loterię Bożonarodzeniową. Wydarzenia te organizowane są w ramach akcji "Miś pod Szpitalną Choinkę", której celem jest zbiórka pieniędzy na książki oraz zabawki dla dzieci, które spędzą tegoroczne Święta Bożego Narodzenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, zamiast w domu otoczone gronem najbliższych.

Akcja odbędzie się 11 grudnia 2018 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej oraz 12 i 13 grudnia 2018r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Zachęcamy do czynnego udziału poprzez upieczenie ciast, czy babeczek przeznaczonych do sprzedaży. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Studenci Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

:: WYJAZD DO KIELC-ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTEK PEDAGOGIKI

30 listopada 2018 grupa studentek II roku I stopnia pedagogiki, specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH, odbyła wyjazdowe zajęcia warsztatowe w kilku placówkach kulturalnych Kielc. Odwiedzono: Muzeum Zabawy i Zabawek; Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”; Muzeum Hammonda.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: EWA GAWRYŚ ZOSTAŁA LAUREATKĄ KONKURSU "ANIMATOR SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE"

Pani Ewa Gawryś, studentka I stopnia Pracy socjalnej, a następnie II stopnia Pedagogiki Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad została laureatką Konkursu im. Heleny Radlińskiej "Animator Solidarności Codziennie", organizowanego przez Centrum Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Wręczenie nagród odbyło się 30 listopada 2018 roku podczas Gali Animatorzy Solidarności Codziennie.

Pani Ewa Gawryś jest wyjątkowym przykładem współczesnego społecznika, osoby szczególnie wrażliwej społecznie na potrzeby osób wykluczonych, solidaryzującej wokół wspólnego dobra mieszkańców osiedli socjalnych. Była inicjatorką, współtwórczynią i od 2010 roku prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza, oryginalnej oddolnej inicjatywy mieszkańców jednego z radomskich osiedli socjalnych. Wykazała się niezwykłym, nieznającym przeszkód zaangażowaniem w poprawę warunków socjalno-bytowych mieszkańców, poprzez stworzenie dla rodzin miejsc odpoczynku, rekreacji i nauki. Do działań tych włączyła swoich kolegów i koleżanki integrując społeczność akademicką wokół pomocy najbardziej potrzebującym. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH

Kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologi

:: STAŻ W OŚRODKU SOCJOTERAPII W WILDZE

Informacja na temat stażu w Ośrodku Socjoterapii "Wspólny Dom" w Wildze.

[zobacz plakat]

:: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE WYJAZDÓW NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Dział Współpracy z Zagranicą UTH Radom serdecznie zaprasza studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie z Panią Karoliną Wójcik przedstawicielką Firmy ALGOOS STUDY, WORK AND TRAVEL.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.10.2018 o godz. 13.00 w Auli Głównej UTH Radom, ul. Chrobrego 31.

:: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CYBER+MEDIA

Konferencja Naukowa Cyber+Media to wydarzenie kierowane do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Wydarzenia.

II tura rejestracji prowadzona jest do 19 października 2018 r.

[zobacz plakat]

:: MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ W UTH W RADOMIU

Zapraszam do udziału w Międzynarodowym Tygodniu pod hasłem "Cyberbullying", który odbędzie się w dniach 5-10.05.2018 w UTH w Radomiu. Biorą w nim udział studenci z 5 krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. W programie przewidziano: wykłady oraz warsztaty w międzynarodowych zespołach, wizyty w instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi oraz opracowanie (w grupach międzynarodowych) warsztatów zajęć dla młodzieży. Jest to wyjątkowa okazja by wymienić i nabyć nowe doświadczenia, szkolić język i zdobyć przyjaciół z innych krajów. Studenci Pedagogiki i Pracy socjalnej mogą zdobyć dodatkowe 2 ECTS, a wszyscy informację do suplementu zwiększającą ich konkurencyjność na rynku pracy. Na chętnych oczekuję do 11.10.2018 (godz. 12.00 w pok. 109 odbędzie się spotkanie organizacyjne). Proszę kontaktować się osobiście pok. 109 w czwartek 12-12.45 oraz mailowo a.zamkowska@uthrad.pl. UTH może wykorzystać 10 miejsc.

dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH

:: TRZECIA EDYCJA PROJEKTU POWER

1.10.2018r. w Budynku Olimp odbyło się spotkanie organizacyjne otwierające III. - ostatnią już - edycję wydziałowego projektu unijnego "Kompetencje kluczem do kariery WF-P". W spotkaniu udział wzięły nowe grupy projektowe studentów Filologii Angielskiej i Germańskiej, Pedagogiki oraz Pracy Socjalnej - kierunków Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego objętych wsparciem w ramach projektu unijnego PO WER dla szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli także udział wykładowcy WF-P - koordynatorzy projektowi na poszczególnych kierunkach, a wydziałowy i główny koordynator projektu - Pani Profesor Anna Zamkowska przedstawiła wszystkim zebranym szczegółowy harmonogram działań w semestrze zimowym w nowym roku akademickim 2018/2019. Wszystkim studentom FA, FG, P oraz PS - nowym uczestnikom projektu życzymy powodzenia oraz sukcesów w projekcie! Startujemy!

Więcej o projekcie wydziałowym WF-P pod linkiem: https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=4582

więcej zdjęć [PDF]

:: ROZKŁADY ZAJĘĆ

Rozkłady zjęć dla Pedagogiki i Pracy Socjalnej I i II stopnia, studia stacjonarne, semestr zimowy 2018/2019, znajdują się w zakładce "rozkłady zajęć" w lewym menu na tej stronie.

:: TERMINY ZJAZDÓW

Pedagogika I i II stopnia studia niestacjonarne semestr zimowy 2018/2019 - terminy zjazdów:

 1.     13-14 X
 2.     20-21 X
 3.     27-28 X
 4.     17-18 XI
 5.     24-25 XI
 6.     1-2    XII
 7.     15-16 XII
 8.     12-13 I
 9.     19-20 I
 10.     26-27 I

:: OBRAZKI Z WAKACJI OD M. PYTLAKA

Wakacyjny luzik

wieksze zdjęcie, 1200px

Łabędzie na słodko

wieksze zdjęcie, 1400px

Paź królowej, gąsienica

wieksze zdjęcie, 950px

Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

ZAKOŃCZENIE II EDYCJI PROJEKTU POWER

2.07.2018 odbyło się podsumowanie oraz zakończenie II edycji wydziałowego projektu POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P". Zarówno studenci kierunków WF-P (filologia angielska i germańska, pedagogika oraz praca socjalna), do których skierowany był projekt - jak i prowadzący zajęcia projektowe - podsumowali wspólne doświadczenia współpracy projektowej. Zaangażowanie zespołu projektowego, wytrwałość studentów oraz ich chęć wzmacniania własnych kompetencji zawodowych na rynku poprzez zdobywanie nowych umiejętności oraz praktycznej wiedzy zadecydowały o sukcesie II edycji projektu. Całość zwieńczyło wręczenie studentom certyfikatów oraz dyplomów projektowych potwierdzających zdobyte kwalifikacje językowe, informatyczne, interpersonalne oraz zawodowe. Opiekunowie poszczególnych kierunków zaprezentowali się na zdjęciach pamiątkowych wraz ze swoimi podopiecznymi. Serdecznie gratulujemy! A w październiku 2018 startujemy już z III. ostatnią edycją projektu POWER.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: PROJEKT: PROMUJEMY CZYTANIE

7 czerwca 2018 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca 2. edycję projektu: PROMUJEMY CZYTANIE połączona z uczniowskimi prezentacjami efektów działań w szkołach. Cele projektu wynikały z założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Polsce na lata 2014-2020. Lider projektu: MSCDN w Radomiu ( z którym Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH w Radomiu ma przyjemność współpracować ), Biblioteka Pedagogiczna: partner projektu oraz sześć szkół podstawowych zrealizowały postawione cele: rozwijania nawyków czytelnictwa dzieci i młodzieży, upowszechniania i promocji czytania, doskonalenia umiejętności samodzielnego uczenia się, a także kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, o czym w trakcie konferencji informowali uczniowie w przygotowanych prezentacjach . Wydział Filologiczno-Pedagogiczny reprezentowała prodziekan dr Anna Klas-Markiewicz.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA XXXist D I D M A T T E C H 2018

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Uniwersytet Trnawski, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Wydział Apáczai Csere János Uniwersytetu Széchenyi István, Győr, Wydział Humanistyczny i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Preszowskiego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową XXXIst D I D M A T T E C H 2018 EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA W BUDOWANIU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

więcej informacji[PDF]

WIZYTA STUDENTÓW W PRZEDSZKOLU

18 maja 2018r. grupa studentów II roku I stopnia - specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna pod opieką dr Anny Klas-Markiewicz była gościem Niepublicznego Przedszkola "Nutki" w Kotarwicach. Przedszkole ( muzyczno-językowe ) realizuje zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze opierając się na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Fakt, że placówka posiada akredytację Polskiej Rady Montessori potwierdza jej montessoriańską działalność, charakteryzującą się naturalnością, swobodą, wspieraniem spontaniczności i twórczego rozwoju dzieci. W trakcie wizyty studenci wzięli udział w panelu na temat głównych założeń pedagogicznych M. Montessori, wykazując się sporymi wiadomościami w tym zakresie, uzupełnianymi przez pełną pasji i wiedzy nauczycielkę przedszkola. Następnie grupa miała możliwość obserwowania dwujęzycznych zajęć z dziećmi – spotkanie w kręgu na temat owadów, a także była uczestnikiem tematycznej prezentacji oryginalnych pomocy dydaktycznych i dyskretnej obserwacji bawiących się dzieci.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: OFERTA WYJAZDU NA STUDIA W RAMACH ERASMUSA

Oferta z University of Parma:

http://en.unipr.it/Teaching_Placement

:: WYBÓR PROMOTORA 2017/2018 SEMESTR LETNI

Tabela z planowanym przydziałem studentów do promotorów na rok akademicki 2018/19.

:: WOLONTARIAT

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

WOLONTARIAT NA OBOZIE TBRI, Wisła, 12 – 24 sierpnia

 • Jeśli jesteś studentem/studentką co najmniej 2 roku psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub pokrewnych kierunków.

 • Jeśli zawsze chciałaś/chciałeś pracować z dziećmi z trudnych miejsc, pomagać dzieciom które trafiły do pieczy zastępczej;

 • Jeśli chcesz pomóc dzieciom z rodzin zastępczych, a jednocześnie poznać i nauczyć się pracować innowacyjną metodą TBRIŽ tj. Trust Based Relations Intervention opracowaną w amerykańskim instytucie rozwoju dziecka im. Dr Karyn Purvis (Karyn Purvis Institute of Child Development)

 • Jeśli dysponujesz czasem i chcesz pojechać na obóz jako wolontariusz/ka . Termin obozu 12 – 24 sierpnia , kadra przyjeżdża 2 dni przed obozem

  w celu przygotowania i pozostaje 2 dni po zakończeniu turnusu w celu dokonania ewaluacji ( pobyt kadry 10 – 26 sierpnia)

TO:

 • WOLONTARIAT PODCZAS OBOZU TERAPEUTYCZNEGO TBRIŽ ORGANIZOWANEGO PRZEZ KOALICJĘ NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JEST DLA CIEBIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY.doc

ogloszenie_rekrutacyjne.doc

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

Dnia 17 kwietnia 2018 roku studentki Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH w Radomiu pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH i dr Justyny Bojanowicz uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach dydaktycznych w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zajęcia te odbyły się w ramach przedmiotu pedagogika zabawy. W wyjeździe tym dodatkowo brały udział dwie panie z Ukrainy przebywające w UTH w ramach programu Erasmus.
W pierwszej części przewodniczka Muzeum oprowadzała po salach wystawowych, gdzie zgromadzono liczne eksponaty, prezentujące zabawki z różnych okresów historycznych. Nieprzypadkowo Muzeum znajduje się w Kielcach, ponieważ wcześniej istniały tu trzy spółdzielnie zabawkarskie. Szereg lalek to wytwory kieleckich firm. W drugiej części grupa udała się do innego obiektu Muzeum – Apteki Wyobraźni. Pracownik Muzeum pan Przemek przeprowadził interesujące warsztaty na temat ABC Origami. Grupa w ramach zajęć manualnych wykonała z 6 kartek sześcian. W istocie była to dość zaawansowana technika Origami.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA W NITRZE

W dniach 23-27.04.2018 studenci z 5 krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski) wzięli udział w Międzynarodowym Tygodniu, który w tym roku odbył się w Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze. UTH godnie reprezentowały cztery studentki Pedagogiki, Panie Julia Fortuńska, Magdalena Żarłok, Natalia Rogala i Joanna Wachnicka. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania wykładów i wzięli udział w warsztatach...

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. Wychowanie. W 100-olecie odzyskania przez Polskę niepodległości." odbędzie się 17.05.2018 w Bibliotece Miejskiej (godz. 9.30 - 13.00).

Program Konferencji.

:: IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA "AUTYZM - ASPEKTY MEDYCZNE I TERAPEUTYCZNE"

W dniu 13 kwietnia 2018r odbyła się IV Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa "Autyzm - aspekty medyczne i terapeutyczne" zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 oraz Stowarzyszenie Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do Celu" we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Mówcy poruszyli aktualne i istotne tematy związane z Postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem (mgr Katarzyna Bąbik, certyfikowany analityk zachowania BCBA, Uniwersytet SWPS, Szpital Pediatryczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Dietami eliminacyjnymi w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i kwestią szczepień w autyzmie (mgr Anna Piwowarczyk, Szpital Pediatryczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny). Głównym mówcą była MSc Rianne Verschuur, naukowiec i psycholog z Holandii, która zaznajomiła uczestników z założeniami Pivotal Response Treatment - nowatorskiego treningu umiejętności kluczowych opartego na badaniach naukowych i stosowanej analizie zachowania. Zapraszam do obejrzenia zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/zssipo/

dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH

:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ SCIECONF 2018 W ZLINIE

International Academic Conference for Students and Starting Researchers/Researches (ScieConf) - Call for Papers
Submission deadline: April 6, 2018
Conference dates: June 25 - 29, 2018

Zaproszenie [GIF].

:: II KONFERENCJA SOSW „EDUKACJA I ROZWÓJ – KSZTAŁCENIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRAKTYCE”

W dniu 22 marca 2018 r. zainteresowani studenci kierunku Pedagogika studiów I oraz II stopnia z kilku specjalności (m.in. pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna) brali udział w II Konferencji SOSW im. J. Korczaka w Radomiu, pod hasłem: „Edukacja i rozwój – kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce”. Szczególną zaletą wspomnianej konferencji było zorganizowanie przez Ośrodek zarówno sesji wykładowej, jak i warsztatowej.
Relacja [pdf].

:: DNI REKTORSKIE

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ogłasza dni:
29 marca 2018 r. (czwartek)
30 marca 2018 r. (piątek)
DNIAMI REKTORSKIMI.
Mamy nadzieję, że ten czas umożliwi studentom naszej Uczelni spokojny i bezpieczny powrót do domów oraz spędzenie więcej czasu w gronie najbliższych.

:: IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O AUTYZMIE

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 oraz Stowarzyszenie Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do Celu" zaprasza na IV Międzynarodową konferencję naukowo - szkoleniową "Autyzm - aspekty medyczne i terapeutyczne" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego, która odbędzie się w Auli Głównej UT-H w Radomiu, ul. Chrobrego 31 w dniu 13 kwietnia 2018r. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii UT-H w Radomiu. Skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. W tym roku mamy szczególnego gościa z zagranicy MSc Rianne Verschuur, naukowca i psychologa z Holandii. Jej doktorat dotyczy efektywności Pivotal Response Treatment - nowatorskiego treningu umiejętności kluczowych opartego na badaniach naukowych i stosowanej analizie zachowania.

Zobacz więcej [pdf].

:: NAUKOWE FERIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W czasie ferii szkolnych w styczniu 2018r. studentki kierunku Pedagogika II st. ze specjalności Pedagogika Przedszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna przeprowadziły zajęcia edukacyjne z ciekawymi eksperymentami. Uczestnikami i widzami zajęć były przedszkolaki z PP nr 12 w Radomiu, PSP w Jastrzębi oraz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Krasnoludki " w Radomiu. Były wulkany, kolorowe tęcze, balonowe gniotki, olejowe magiczne lampy i mnóstwo dobrej zabawy.

Zajęcia przygotowały studentki pod kierunkiem dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot w ramach zaliczenia przedmiotu „Projektowanie i ewaluacja zajęć w edukacji przyrodniczej i społecznej”.

Zobacz relację [pdf].

:: ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "STATUS PRAWNY DZIECKA"

W imieniu organizatorów Zakładu Prawa Publicznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów "SKAUTH", serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Status prawny dziecka", która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w godz. 08:30 (rejestracja uczestników) - 16:00 w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych przy ulicy Chrobrego31. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zobacz więcej [pdf].

:: VI OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. "MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE-BADANIA I ROZWÓJ"

Panie Julia Fortuńska i Natalia Rogala, studentki II stopnia kierunku Pedagogika, Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, otrzymały wyróżnienie za pracę zaprezentowaną podczas VI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pt. "Młodzi naukowcy w Polsce- badania i rozwój", zorganizowanej w listopadzie 2017 w Lublinie przez Wydawnictwo Młodzi Naukowcy. Tytuły wyróżnionych referatów to "Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie alkoholowej i jej konsekwencje w życiu dorosłym" oraz "Wiedza młodzieży niedostosowanej społecznie na temat seksualności człowieka". Opiekunem naukowym studentek była Pani dr Katarzyna Nowak. Młodym naukowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zobacz więcej [pdf].

:: POWOŁANIE KOMISJI DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 21.11.2017 roku przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu została powołana Komisja ds. osób niepełnosprawnych. Jej celem jest podniesienie jakości funkcjonowania studentów z orzeczoną niepełnosprawnością na uczelni oraz dostosowanie warunków kształcenia do niepełnosprawności studentów. Przewodniczącą Komisji jest studentka kierunku Pedagogika Joanna Wachnicka. Komisja współpracuje z Działem Spraw Studenckich w zakresie organizowania pomocy dla ww. studentów mieszczącym się w budynku Rektoratu przy ul. Malczewskiego 29, pok. 28. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą korzystać ze wsparcia zarówno członków Komisji, jak również Działu Spraw Studenta osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, bądź drogą e-mailową: sprawystudenckie@uthrad.pl lub telefonicznie (48) 3617387.

:: STUDENCI PRACY SOCJALNEJ ODWIEDZILI WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

10.01.2018 studenci 3 sem. Pracy socjalnej odwiedzili, w ramach zajęć z przedmiotu Podstawy pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej, Warsztaty terapii zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu "Nadzieja" w Radomiu. Zostaliśmy gościnnie przyjęci przez panią Kierownik mgr Ewę Dutczak, która zapoznała uczestników z historią, założeniami prawno-organizacyjnymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania warsztatów. Wizytę uatrakcyjnił artystyczny występ zespołu taneczno-wokalnego wykonany z niezwykłym zaangażowaniem oraz wspólny taniec. Studenci mieli też możliwość zwiedzania pracowni i zapoznania się z uczestnikami. Serdecznie dziękujemy za niezwykle miłe przyjęcie, profesjonalną prezentację pracy warsztatów, wspaniały występ i wspólny taniec.

::SPOTKANIE STUDENTÓW ORAZ POLICJANTÓW Z Z MIESZKAŃCAMI DZIERZKÓWKA STAREGO

7 stycznia 2018 roku w miejscowości Dzierzkówek Stary odbyło się spotkanie studentów kierunku Pedagogika i Praca socjalna oraz policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego z mieszkańcami miejscowości w ramach badań i działań związanych z profilaktyką i poprawą bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym.

Pod kierunkiem dr Dagmary Kowalik studenci: Monika Gregorek, Aleksander De La Ossa, Żaneta Larkowska zaprezentowali działania profilaktyczne wynikające z poruszania się pieszych na drogach. Uwrażliwili seniorów na zagrożenia biologiczne, fizyczne, psychiczne związane ze starzeniem się organizmu. Zwrócili uwagę na ryzykowne zachowania pieszych w ruchu drogowym, szczególnie brak stosowania odblasków. Wyświetlili również samodzielnie nakręcony film, w którym wieczorną porą kierowca jadący samochodem mija niewidocznych pieszych, nie stosujących odblasków. Piesi narażeni są na wypadek!

Zobacz więcej [pdf].

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWY I ZABAWEK I CENTRUM GEOEDUKACJI W KIELCACH

Dnia 8 grudnia 2017 roku połączone grupy studentek pedagogiki (studia stacjonarne i niestacjonarne), specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna odbyły wyjazdowe zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotów: pedagogika zabawy i przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji przyrodniczej i społecznej z elementami etyki. Punktualnie o godzinie 7.00 48 studentek wraz z opiekunami: dr hab. Grzegorzem Kiedrowiczem prof. UTH i mgr Markiem Pytlakiem wyruszyło autokarem spod budynku „Pentagon” w stronę Kielc. W trakcie podróży towarzyszyły nam dźwięki gitary prof. Kiedrowicza i śpiewy wszystkich uczestników.

Pierwszym punktem programu było Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Kolejnym celem naszych wyjazdowych zajęć dydaktycznych było Centrum Geoedukacji, malowniczo położone w peryferyjnej dzielnicy Kielc z przepięknym widokiem na Góry Świętokrzyskie. Zwiedzanie ekspozycji stałej Centrum to ciekawa podróż na przestrzeni epok geologicznych. Na uwagę zasługują tablice multimedialne pokazujące dynamikę zmian. W ramach kilkuminutowego seansu w kapsule 5D mieliśmy możliwość obejrzeć dzieje świata od powstania do czasów współczesnych.

Zobacz więcej [pdf].

:: PŁATNY STAŻ DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH LUB MAGISTERSKICH

Firma poszukuje studentów ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich do odbycia płatnego stażu w Radomiu. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Zobacz ogłoszenie o stażu [pdf].

:: STUDENCI PRACY SOCJALNEJ NA KONFERENCJI

W dniu 16 listopada 2017 studenci II roku Pracy socjalnej byli uczestnikami konferencji organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia przez Centrum Kształcenia Dorosłych Edukacja. Konferencja odbywała się pod hasłem Lokalna polityka społeczna - miedzy innowacyjnością i tradycją. Wśród prelegentów byli nie tylko przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji pozarządowych z Warszawy, Lublina , Torunia i Radomia, ale i dwaj wiceprezydenci naszego miasta: Jerzy Zawodnik i Karol Semik , oraz Dyrektor MOPS Marcin Gierczak.

Zobacz więcej [pdf]

:: STUDENCI PRACY SOCJALNEJ NA DEBACIE DOTYCZĄCEJ MOBILNOŚCI EUROPEJSKIEJ MŁODZIEŻY

W dniu 27 października 2017rw Centrum Wolontariatu Międzynarodowego przy ul. Kelles-Krauza 19 w Radomiu obyła się debata dotycząca mobilności europejskiej młodzieży połączona z warsztatami i panelem dyskusyjnym. W warsztatach udział wzięli studenci II i III roku kierunku Praca socjalna. Udział w warsztatach to nie tylko dobra okazja do poszerzenia wiedzy o możliwościach podejmowania studiów, pracy czy wolontariatu w Europie, ale także doskonała praktyczna lekcja metodyki pracy socjalnej. Studenci mogli poznać metody i techniki organizacji warsztatów i ich ewaluacji.

Zobacz więcej [pdf]

:: POSZUKUJEMY NAUCZYCIELA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zobacz informację o poszukiwaniu nauczyciela [pdf]

:: FUNDACJA "WOLNE MIEJSCE" ZAPRASZA WOLONTARIUSZY

Fundacja "Wolne miejsce" serdecznie zaprasza wolontariuszy do zaangażowania się w organizację w Radomiu w dniu 24 grudnia 2017 roku "Wigilii dla samotnych". Jest to inicjatywa dedykowana osobom samotnym, które nie mają z kim spędzić tego wyjątkowego czasu. Od wielu lat Fundacja przygotowuje i przeprowadza "Wigilię" i "Śniadanie wielkanocne dla samotnych" w wielu miejscach Polski (Chorzów, Katowice, Warszawa, Kołobrzeg, Wisła) i dla Polonii (Calgary i Toronto w Kanadzie, brazylijskie Cruz Machado oraz na kijowskim Majdanie i Mińsku na Białorusi). Zachęcam do włączenia się w tę akcję w naszym mieście!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panem Zbigniewem Ciesielskim: tel. 608 487 904; email: wigiliadlasamotnychradom@onet.pl, facebook/ Wolne Miejsce-Radom Spotkania dla Wolontariuszy odbędzie się w każdą środę o godz. 18 w PSP nr 28 rado m ul.Jaracza 8 sala 201

LISTA produktów potrzebnych na zorganizowanie

O Fundacji

Prosba o wsparcie

Zadania dla Wolontariuszy

:: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM TYGODNIU

Zapraszam do udziału w Międzynarodowym Tygodniu po hasłem "Child abuse", który odbędzie się w dniach 23-27.04.2017 w Uniwersytecie w Nitrze (Słowacja). Biorą w nim udział studenci z 5 krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski). Zajęcia odbywają się w języku angielskim. W programie przewidziano: wykład Pani prof. Irmy Kovco Vukadin na temat "Przemoc i zaniedbanie dziecka w perspektywie globalnej i regionalnej i europejskiej"; warsztaty w międzynarodowych zespołach (analiza podobieństw i różnic w zakresie działań prewencyjnych i interwencyjnych związanych z sytuacją przemocy i zaniedbania dziecka), wizyty w instytucjach zajmujących się tymi działaniami oraz opracowanie (w grupach międzynarodowych) warsztatów zajęć prewencyjnych. Jest to wyjątkowa okazja by wymienić i nabyć nowe doświadczenia, szkolić język i zdobyć przyjaciół z innych krajów. Koszt wynosi ok. 150 UER, transport we własnym zakresie. Studenci będą zakwaterowani w akademiku (pokoje 3-osobowe) https://www.ukf.sk/sluzby-studentom/ubytovanie/studentsky-domov-ukf-nitra. Na chętnych oczekuję do 22.11.2017 (godz. 12.00 w pok. 109 odbędzie się spotkanie organizacyjne). UTH może wykorzystać 5 miejsc.

dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH

:: POZYTYWNA OCENA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Wydział Filologiczno-Pedagogiczny spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i wkład w nasz wspólny sukces! .

:: SPOTKANIE Z PANEM PROFESOREM MARKIEM KONOPCZYŃSKIM

Zapraszam na wykład Pana prof. Marka Konopczyńskiego pt. "Zmiany w realizowaniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego", który odbędzie się 8 listopada (środa) o godzinie 11.00 w budynku MSCDN w Radomiu ul. Kościuszki 5a w sali wykładowej nr 1 (parter).

Bogusław Tundzios, Kierownik MSCDN w Radomiu

:: KONFERENCJA Z CYKLU LABOR SOCIALIS

21 września 2017 roku prof. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski wzięli udział we organizowanej przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu II Międzynarodowej konferencji z cyklu Labor Socialis nt. Social Work in Europe - New Challenges and Trends. Wygłosili w sesji plenarnej referat nt. Examples of Good Practice in Supportive Housing in Poland, który spotkał się z pozytywnym przyjęciem i zainteresowaniem słuchaczy. Konferencja była sposobnością do rozwoju współpracy pomiędzy Katedrą Pedagogiki i Psychologii a Katedrą Pracy socjalnej i Nauk społecznych, kierowaną przez Panią prof. Martinę Mojtovą.

:: ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE AAC

Chciałabym serdecznie zaprosić na darmowe szkolenie pt. "Akcja komunikAACja", które odbędzie się 16.10.2017 r. (poniedziałek) o g.16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Budujemy Przystań na ul. Wośnickiej 125 C.

Akcja komuniAACja to ogólnopolskie wydarzenie, w którym Stowarzyszenie Budujemy Przystań od początku aktywnie bierze udział. W ramach akcji szerzymy wiedzę na temat potrzeby komunikacji osób niemówiących. 16 października o godz. 16.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Wośnickiej 125C w Radomiu neurologopeda Aleksandra Cielniak poruszy temat mowy a komunikacji, opowie o kształtowaniu roli rodzicielskiej we wczesnej komunikacji niemowląt, a także o tym, że komunikację budujemy przez relację czyli człowiek jako partner komunikacyjny. Słuchacz dowie się jak budować i kształtować komunikację w rozwoju dziecka oraz jak traktować i zachowywać się wobec rodzica i dziecka niemówiącego. Prowadząca wprowadzi także zebranych w świat metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niemówiących.
Zapraszamy!
neurologopeda Aleksandra Cielniak

:: PLAN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Semest zimowy 2017/18

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2017/18 rozpoczynają się 2 października 2017 r.

Plany zajęć są uzgadniane i mogą być publikowane kolejne wersje.

Zajęcia odbywają się w budynku Pentagonu (sale: 103/104, 111, 16, 18, 229, 130, 131, 218, 138) przy ul. Malczewskiego 22 oraz budynku Olimpu (sale: 102, 301, 304, 805, 806) przy ul. Malczewskiego 20A. Jeśli zajęcia odbywają się w innych budynkach niż wyżej wyminione wówczas na rozkładzie zajęć zamieszczona jest stosowna informacja.

Pedagogika, Praca socjalna :

:: WARSZTATY Z WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO DLA PRACOWNIKÓW KPIP

Warsztaty odbyły się w środę 27 września 2017 o godz. 9.30 w sali 806 w "Olimpie".

Omówiono następujące zagadnienia:
- wykorzystanie filmów z YouTube w różnych aspektach pracy dydaktycznej,
- prezentacja w praktyce testu wielokrotnego wyboru oraz animacji, które były na hospitowanej lekcji prowadzonej przez M. Pytlaka i spotkały się z uznaniem ze strony Kierownika Katedry, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów w proces tworzenia takich narzędzi,
- poszukiwanie takich form aktywności na zajęciach, które współczesna młodzież jest w stanie uznać za atrakcyjne dla niej.

Warsztaty zaczęły się od dyskusji nad filmem Szkoła przed sądem ...

M. Pytlak

::MGR MAREK PYTLAK OGLĄDAŁ JESIENNE RYKOWISKO-NIESAMOWITY SPEKTAKL DZIKIEJ PREZYRODY

Byłem dzisiaj po raz kolejny na rykowisku. Jelenie szlachetne mają właśnie swoje gody. Samce przywołują łanie z zamiarem przedłużenia gatunku i bronią dostępu do nich innym samcom.
Kiedy jeszcze długo przed świtem, szedłem drogą wijącą się wśród podmokłych łąk, jelenie ryczały ze wszystkich stron. Mogłem je tylko słyszeć. Było jeszcze zbyt ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. Pierwszy, którego zarys wyłonił się z mgły, nie pozwolił mi zbyt długo nacieszyć się swoim widokiem. Kiedy odłożyłem lornetkę i sięgnąłem po aparat na statywie, który już miałem przygotowany do akcji, chyba coś usłyszał i za chwilę po nim i po jego dwóch łaniach nie było śladu. Ryczenie to nasilało się, to przycichało.

Więcej informacji i zdjęć część 1

Więcej informacji i zdjęć część 2

Więcej informacji i udanych zdjęć, część 3

:: SAMOLOTY NAD RADOMIEM W OBIEKTYWIE M. PYTLAKA

W ostatni weekend sierpnia w Radomiu odbyły się kolejne pokazy Air Show. Był tam M. Pytlak...


Obserwować miny pilotów w czsie zespołowej akrobacji, to dopiero coś... większe zdjęcie, 1800px

Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: POCZTÓWKI Z WAKACJI OD MGR MARKA PYTLAKA

Nie trzeba wyjeżdżać do ciepłych krajów, żeby móc obserwować fascynujące owady w ich naturalnym środowisku.


Podwójna pułapka, modliszki zwyczajne, większe zdjęcie, 950pxEkstaza, modliszki zwyczajne, większe zdjęcie, 950px


Zmrocznik wilczomleczek, większe zdjęcie, 1200px


Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: KONFERENCJA XXX DIDMATTECH 2017 W TRNAWIE

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. prof. Grzegorz Kiedrowicz i dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot uczestniczyli w jubileuszowej XXX konferencji DidMatTech, której tegorocznym gospodarzem był Uniwersytet Trnawski na Słowacji. Prof. Grzegorz Kiedrowicz zaprezentował artykuł „Pedagogy Students in the IT-Media Sphere” oraz był przewodniczącym jednej z sekcji tematycznych. Dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot przygotowała razem z dr Beatą Kuźmińską-Sołśnią prezentację „Implementation of Programming into Kindergarten and Primary Education in Poland”.
Warto dodać, że gospodarzem przyszłorocznej edycji konferencji będzie UTH w Radomiu.

:: ZAKOŃCZENIE I EDYCJI PROJEKTU POWER

30.06.2017 w budynku Pentagonu odbyło się podsumowanie oraz zakończenie I edycji wydziałowego projektu POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P". Zarówno studenci kierunków WF-P (filologia angielska i germańska, pedagogika oraz praca socjalna), do których skierowany był projekt - jak i prowadzący zajęcia projektowe - podsumowali wspólne doświadczenia współpracy projektowej. Wytrwałość, mobilność oraz chęć wzmacniania własnych kompetencji zawodowych na rynku poprzez zdobywanie nowych umiejętności oraz praktycznej wiedzy zadecydowały o sukcesie I edycji projektu.

więcej informacji

:: WARSZTATY PRZYRODNICZE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RADOMIU

27.06.2017 mgr Marek Pytlak wziął udział w warsztatach przyrodniczych, które odbyły się w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Warsztaty prowadził znany autor filmów przyrodniczych, fotograf przyrody i autor licznych książek o tematyce przyrodniczej Sławomir Wąsik. W zajęciach uczestniczyła liczna grupa dzieci biorących udział w akcji "Lato w mieście".

Fot. Marek Pytlak
:: MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ W ZAGRZEBIU

W dniach 24-26.04.2017 studenci z czterech krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski) wzięli udział w Międzynarodowym Tygodniu, który w tym roku odbył się w Uniwersytecie w Zagrzebiu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania wykładu Pani prof. Irmy Kovco Vukadin na temat Child abuse and neglect: global and regional (European) perspectives (Przemoc i zaniedbanie dziecka w perspektywie globalnej i regionalnej (europejskiej). W międzynarodowych zespołach mogli przyjrzeć się podobieństwom i różnicom w zakresie działań prewencyjnych i interwencyjnych związanych z sytuacją przemocy i zaniedbania dziecka, a także odwiedzili instytucje zajmujące się tymi działaniami (m.in. biuro rzecznika praw dziecka, prokuraturę, ośrodek pomocy społecznej).

więcej informacji

::ZAJĘCIA WARSZTATOWE W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W piątek 2-go czerwca grupa studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej wybrała się wraz z dr Justyną Bojanowicz do Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie mieli przyjemność uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Na początku spotkania edukator muzealny Michał Alzak przedstawił prezentacje i wyjaśnił jak przeprowadzić tego typu zajęcia. Opowiedział jak różnorodne dzieci z wszelakimi umiejętnościami i predyspozycjami przyjeżdżają na warsztaty i jak z nimi pracować, aby mimo grupowych zadań każdy potraktowany został indywidualnie. Kolejnym etapem wycieczki był udział studentów w warsztatach.

więcej informacji

:: ZMIANA TERMINÓW KONSULTACJI PROF. A. ZAMKOWSKIEJ

Zmiana terminów konsultacji prof. A. Zamkowskiej w okresie sesji:

wtorek 20.06 godz. 11-12.30
czwartek 29.06, 6.07, 13.07 godz. 8-9.30

:: WIZYTA DR ANNY KLAS-MARKIEWICZ W CZESKICH BUDZIEJOWICACH

Od 8 do 12 maja 2017r., w ramach programu Erasmus+, dr Anna Klas-Markiewicz przebywała w Czeskich Budziejowicach w Jihoceskim Univerzitecie. Wynikiem spotkań i prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym rozmów jest deklaracja współpracy pomiędzy Katedrą Pedagogiki i Psychologii czeskiego Uniwersytetu a Katedrą Pedagogiki i Psychologii UTH w Radomiu. Czescy studenci wyrazili zainteresowanie wizytą w naszym uniwersytecie.

:: ZAPROSZENIE NA FESTYN

Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza, studenci pracy socjalnej UTH Radom i Zakład Doskonalenia Zawodowego zapraszają w dniu 03.06.2017r. w godzinach 13.00-18.00 na festyn z okazji Dnia Dziecka.

Zobacz plakat

::I RADOMSKI KONGRES NGO

19 maja 2017 w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbył się I Radomski Kongres NGO Pod hasłem Samorząd, Biznes, Organizacje Pozarządowe - Trzy różne światy, a jednak działa! Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz Radomia, organizacji pozarządowych, działa-jących w mieście firm, wolontariatu oraz szkolnictwa. Jeden z wykładów poprowadziła pani dr Maria Gagacka. Studenci Pedagogiki wspaniale spisali się w organizacji stanowiska reje-stracyjnego Kongresu. Bliższe relacje na stronie Urzędu Miasta http://www.radom.pl

:: WYBÓR PROMOTORÓW

Informacja o datach, kiedy będzie możliwy wybór promotorów w systemie elektronicznym

Typ studiów st/nst Terminy
I stopień Pedagogika studia stacjonarne 30 maja - 5 czerwca
II stopień Pedagogika studia stacjonarne  31 maja - 5 czerwca
Praca Socjalna studia stacjonarne 2 czerwca - 5 czerwca
II stopień Pedagogika studia niestacjonarne 1 czerwca - 5 czerwca

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

11 maja 2017 roku w ramach zajęć pedagogika zabawy grupa studentek I roku II stopnia specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uczestniczyła w warsztatach wyjazdowych. Po raz pierwszy w zajęciach tych wzięło udział większość studentek studiów stacjonarnych a także niestacjonarnych. Dzięki temu z inicjatywy samych studentek wyjazd ten mógł odbyć się wynajętym autokarem. Sprzyjało to miłej atmosferze, a także miało wpływ na integrację grupy.
W pierwszej części grupa, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH i dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot, zwiedziła malownicze wzgórze Karczówka wraz z barokowym klasztorem, w którym obecnie przebywają księża pallotyni.
Po dotarciu do Muzeum Zabawy i Zabawek, które znajduje się w centrum Kielc grupa została podzielona na dwie części. Pierwsza zwiedziła stałą ekspozycję Muzeum pod kierunkiem miejscowego przewodnika. Druga uczestniczyła w warsztatach, które odbyły się w wydzielonej części Muzeum tzw. Aptece Wyobraźni.

Więcej informacji [pobierz PDF]

::PROPOZYCJA ODDANIA GŁOSU NA PROJEKTY REALIZOWANE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Studentka Pracy socjalnej, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia mieszkańców z Mroza, Pani Ewa Gawryś, prosi o oddanie głosu w Budżecie Obywatelskim na 2018 na następujące projekty:

Obszar Ogólnomiejski, pozycja nr 57- Śmiech to zdrowie. Plaga chorych zębów. Pokrycie kosztów leczenia i profilaktykę zębów u dzieci od 5 do 15 roku życia.

Obszar IV Pozycja nr 26 - Modernizacja boiska i placu zabaw przy ul. Mroza.

Obszar IV pozycja nr 20 - Oświetlenie ul. Kasztelańskiej od nr 10 do skrzyżowania z ul. Juranda

Ewa Gawryś- Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza.

::PRZENIESIENIE ZAJĘĆ DR J. KIDY

W dniu 23 maja (wtorek) br. zajęcia ogólnouczelniane z przedmiotu: „Komunikacja w organizacji” prowadzonego przez Panią dr J.Kidę w auli A3 na WTiE, zostają przeniesione do sali 113 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

::ZAPROSZENIE NA I RADOMSKI KONGRES NGO

W imieniu własnym oraz Związku Stowarzyszeń Koalicja Organizacji Pozarządowych zapraszam na I Kongres NGO, którego idea zrodziła się podczas jednego z posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego. Wydarzenie to będzie miało miejsce 19 maja 2017 r. w Ośrodku Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” przy ul. Jacka Malczewskiego 16 w Radomiu w godz 10.00 - 16.00 pod hasłem: “Samorząd, Biznes, Organizacje Pozarządowe - Trzy różne światy, a jednak działa!”

Kongres skierowany jest do samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz szkolnictwa. Dla Wszystkich tych, którzy chcą zainspirować się w pomysły jak łączyć działania organizacji pozarządowych, samorządu oraz biznesu, dowiedzieć się gdzie i jak szukać siły do zmiany, łamać bariery i stereotypy, które znajdują się w nas.

Zapraszamy do spotkania z najlepszymi praktykami z całej Polski, którzy opowiedzą jak łączyć działania trzech sektorów z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Wiecej na: www.koalicjango.org oraz https://www.facebook.com/KoalicjaNGO/ koalicjango@gmail.com

Formularz Rejestracyjny na I Radomski Kongres NGO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScps66t4gSI_0zaPAxH1PpsBI3Bj3u3dFr32Wxdb6rnWndKdA/viewform?c=0&w=1

Prelegenci oraz program Kongresu: http://www.koalicjango.org/kongres.html

Z pozdrowieniami - Monika Dudek Przewodnicząca Zespołu Konsultacyjnego

::ODWOŁANIE ZAJĘĆ Z PANIĄ DR ANNĄ KLAS-MARKIEWICZ

W dniach 8-12.05.2017 zajęcia z panią dr Anną Klas-Markiewicz nie odbędą się z powodu wyjazdu na uniwersytet w Czechach w ramach programu Erasmus.

::WYBÓR PROMOTORÓW PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Informacja dla studentów kierunków: Praca socjalna i Pedagogika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IV semestru studiów I stopnia oraz II semestru studiów II stopnia: Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich w semestrze letnim roku akad. 2016/2017 odbywał się będzie poprzez system e-uczelnia. Proszę zapoznać się z tabelą, w której wskazani są promotorzy dla właściwych kierunków i stopni studiów.
Informacja o dacie otwarcia systemu zostanie zamieszczona na stronie Katedry Pedagogiki i Psychologii.
dr Anna Klas-Markiewicz
Prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego

Promotorzy [pobierz PDF]

::ODWOŁANIE ZAJĘĆ Z PANIĄ PROF. ANNĄ ZAMKOWSKĄ

W dniach 24-28.04.2017 zajęcia z Panią prof. Anną Zamkowską nie odbędą się z powodu wyjazdu do Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach programu Erasmus.

:: WYKŁAD OTWARTY DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ O FINANSOWANIU POMOCY SPOŁECZNEJ

W dniu 4 kwietnia 2017 r. z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Krzysztof Gajewski wygłosił dla studentów trzech roczników kierunku praca socjalna wykład na temat finansowania pomocy społecznej. W trakcie wykładu przedstawił paradoksy w finansowaniu pomocy społecznej, podając przykłady wynikające z praktyki oraz z własnych doświadczeń. Omówił m. in. świadczenie wychowawcze (500+), kryteria dochodowe, charakter i cel świadczeń oraz zasiłków z pomocy społecznej. W dyskusji zabrali głos, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Marcin Gierczak oraz pracownicy UTH w Radomiu, członkowie ROR PTPS w Radomiu.

:: SPOTKANIE STUDENTÓW Z POLICJANTAMI KWP

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku odbyły się spotkania policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego ze studentami kierunku Pedagogika. Spotkania są początkiem współpracy, wspólnych badań i działań związanych z poprawą bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym. Studenci, po włożeniu symulatora odczuć osób starszych, przez chwilę mogli poczuć się jak osoba starsza, która ma spowolnione ruchy kończyn górnych i dolnych oraz słaby wzrok i słuch. Z ramienia KWP spotkanie prowadził podinspektor Stanisław Popiel i podkomisarz Emilia Kosma. Koordynatorem działań ze strony Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego jest dr Dagmara Kowalik.

Więcej informacji [pobierz PDF]

::DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA W OFERCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Katedra Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza na studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA W OFERCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. I EDYCJA–REKRUTACJA

Katedra Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza na studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: POCZTÓWKI ZIMOWE OD MGR M. PYTLAKA

Między zaliczeniem ćwiczeń z edukacji przyrodniczej, a egzaminem, warto podnieść wzrok znad książki i rozejrzeć się dookoła.


Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: WIECZÓR AUTORSKI IZABELI JASKÓLSKIEJ, STUDENTKI PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Na początku Nowego Roku, 20 stycznia o godzinie 17 w Łaźni przy ulicy Żeromskiego, odbył się wieczór autorski studentki naszego Uniwersytetu Izabeli Jaskólskiej. Wydarzenie było również promocją jej debiutanckiego tomiku poezji "Pierwszy Raz". Podczas spotkania możliwe było posłuchanie kilku utworów, które Autorka zaprezentowała przy akompaniamencie fortepianu, a także posłuchanie krótkiej prelekcji o przemijaniu poezji, którą wygłosił Jacek Jan Tatak.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: ZAPROSZENIE NA III KONFERENCJĘ NAUKOWO – SZKOLENIOWĄ „JAK WPROWADZAĆ W ŚWIAT OSOBY Z AUTYZMEM?”

Konferencja odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 w dniu 9 lutego 2017r. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym "Do Celu". Skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów UTH oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu z miasta Radomia i województwa mazowieckiego.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ - DAWNA KULTURA OKOLIC RADOMIA

W dniach 13.01. i 19.01.2017 r. studenci Pedagogiki oraz Filologii Polskiej UTH w Radomiu udali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej. Wyjście do skansenu było okazją do przybliżenia dawnej kultury okolic Radomia. Zabytki architektury, które zgromadzono w muzeum ukazują dzieje budownictwa i życie rodziny chłopskiej oraz szlacheckiej od XVIII wieku. Wycieczka odbyła się w okresie poświątecznym, dzięki czemu dała dodatkowo okazję do zapoznania z wystrojem chłopskiego mieszkania i szlacheckiego dworu w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej informacji i zdjęć [pobierz PDF]

::ZWOLNIENIE LEKARSKIE PROF. A. MARKIEWICZA

Informujemy, że z powodu zwolnienia lekarskiego prof. A. Markiewicz będzie nieobecny w pracy w okresie 2.01. - 5.02.2017.

:: WIZYTA PROF. RAFAELA SONDERVORSTA Z UNIVERSITY COLLEGE ODISEE W BRUKSELI

W dniach 12-15.12.2016 gościł na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Pan Prof. Rafael Sondervorst z University College Odisee w Brukseli, Belgii. Pan Profesor zapoznał studentów Profilaktyki społecznej i socjoterapii z projektem szkoły mobilnej, wykorzystywanym w pracy z dziećmi ulicy. W pierwszej części wykładu zaprezentowane zostały cechy dzieci ulicy, a następnie dopasowana do ich specyficznych potrzeb innowacyjna strategia pracy. Kolejne wykłady adresowane były dla studentów 1 semestru Pedagogiki i dotyczyły europejskiego wymiaru edukacji oraz systemu edukacji w Belgii. Warsztaty i wykłady spotkały się z zainteresowaniem studentów, którzy mieli okazję nie tylko zdobyć nowe wiadomości, ale także praktykować swoją znajomość języka angielskiego. Serdecznie dziękuję Pani dr Katarzynie Ziębakowskiej-Cecot za koordynowanie wizyty Pana Profesora.

:: OFERTA PRACY DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI – FIRMA CHRIS

Firma CHRIS Turystyka i Rekreacja działa już 21. rok i organizuje jedne z najlepszych obozów dla dzieci i młodzieży na rynku (jest laureatem godła Teraz Polska). Rocznie na tzw. campach zatrudnia ponad 1000 osób kadry w charakterze instruktorów oraz wychowawców. Daje możliwość pracy bardzo szerokiemu spektrum specjalistów – sportowych, artystycznych, naukowych. Ma 9 własnych ośrodków w całej Polsce oraz wędrówki żeglarskie i rowerowe także poza granicami Polski.

Więcej informacji [pobierz PDF]

Oferta szkoleń [pobierz PDF]

:: ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA SŁODYCZY

W dniach 14 i 15 grudnia 2016 r. w godzinach 8-14 studenci Pracy socjalnej organizują na większości wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu zbiórkę słodyczy. Słodycze zostaną rozdane wśród dzieci z ubogich rodzin potrzebujących pomocy na zabawie choinkowej przygotowanej przez studentów UTH. Wszystkich wykładowców, pracowników i studentów prosimy o wsparcie.

Ewa Gawryś, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza
:: ZAPRASZAMY NA WYKŁADY PROF. RAFA SONDERVORSTA Z UNIVERSITY COLLEGE ODISEE W BRUKSELI, BELGII

Wtorek: 13.12.2016

10.00-11.30 Praca socjalna, Praca z dziećmi ulicy: projekt szkoły mobilnej, Pentagon, s. 16

12.00-13.30 Pedagogika 1 sem. Europe in teaching, teaching in EU, Pentagon, s. 229


Środa: 14.12.2016

8.15-9.45 Wykład PED lic sem. 1, System of education in Belgium Pentagon s. 103/104

prof. A. Zamkowska, dr K. Ziębakowska-Cecot
:: WYKAZ BAZ DANYCH, PORTALI NAUKOWYCH, E-WYDAŃ CZASOPISM W WOLNYM DOSTĘPIE

Materiały te dostępne są też w zakładce prace dyplomowe.

Wykaz baz danych, portali naukowych, e-wydań czasopism w wolnym dostępie dla Katedry Pedagogiki i Psychologii [pobierz PDF]

Wykaz dla Katedry Pedagogiki i Psychologii -bazy z sieci uczelnianej [pobierz PDF]

:: WARSZTATY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 23 listopada 2016 r. studentki Pedagogiki I i II stopnia specjalności związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, uczestniczyły w warsztatach Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metod i form pracy. W czasie warsztatów można było samodzielnie wykonywać zabawki, lepić miseczki z gliny oraz wypiekać bułki.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

Dnia 22 listopada 2016 roku studentki Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH w Radomiu pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach dydaktycznych w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zajęcia te odbyły się w ramach przedmiotu pedagogika zabawy. W wyjeździe uczestniczyła liczna grupa - 31 studentek.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


::OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA AAC

7 października odwiedzili nas w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC nauczyciele i uczniowie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu. Po krótkim wykładzie dotyczącym komunikacji interpersonalnej oraz specyfiki potrzeb osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się goście zaprezentowali różne pomoce dydaktyczne służące do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, angażując studentów pedagogiki do wspólnego muzykowania. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy za rok!
Zdjęcia na stronie budujemyprzystan.org

::WYKŁAD "TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ"

W dniu 23 listopada o godz. 12.00 w sali 103/104 będziemy gościli insp. (w stanie spoczynku) Bogusława Jamkę, byłego naczelnika IV wydziału Centralnego Biura Śledczego w Radomiu (zwanego polskim FBI). Tematem wykładu będzie "Terroryzm międzynarodowy. Przeszłość i teraźniejszość".
dr Dorota Zbroszczyk

:: KONFERENCJA "SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH MIEJSCEM REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OD TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO PRACY ZAWODOWEJ"

W imieniu Organizatorów i własnym serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji na temat: "Spółdzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, od terapii zajęciowej do pracy zawodowej" w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) , Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu ul. Chrobrego 31. (szczegóły w załączniku) dr Mikołaj Olszewski

więcej informacji [PDF]

:: NABÓR KANDYDATÓW DO PŁATNEGO PROJEKTU STAŻOWO – SZKOLENIOWEGO W PRZEDSZKOLU TERAPEUTYCZNYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM W OTWOCKU

Gwarantujemy:
• 3 miesięczny płatny staż zawodowy
• materiały dydaktyczne
• możliwość zatrudnienia na pełen etat po odbyciu stażu
• certyfikat
• szkolenia uzupełniające dot. diagnozy i terapii autyzmu (minimum 16 godzin)
• możliwość realizacji programu praktyki studenckiej
• możliwość pracy z doświadczonym zespołem terapeutów z całej Polski

więcej informacji [PDF]

:: SEMINARIUM "ZNACZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ-PRZYKŁAD SUBREGIONU RADOMSKIEGO"

Katedra Nauk Społecznych i Katedra Pedagogiki i Psychologii serdecznie zapraszają w dniu 13.XII.2016 pracowników i studentów na seminarium naukowe pt. Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej - przykład subregionu radomskiego.
Godzina 10.00-13.00,
Miejsce: Pentagon s.103-104.

więcej informacji [PDF]

:: ROZKŁADY ZAJĘĆ

Do 18.11.2016 dr Ewa Jakubiak-Zapalska będzie na zwolnieniu lekarskim (zajęcia według planu zastępstw).

Rozkłady zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych są dostępne w lewym menu w zakładce rozkłady zajęć.

:: STYPENDIA STAŻOWE DLA STUDENTÓW

Urząd Miejski w Radomiu informuje o możliwości uzyskania przez studentów ostatniego roku studiów stypendium stażowego na odbycie stażu u radomskiego przedsiębiorcy, trwającego od trzech do sześciu miesięcy, a po jego zakończeniu zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium.

więcej informacji [PDF]

:: TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA PODYPLOMOWE NADAJĄCE KWALIFIKACJE DO PRACY NA STANOWISKU NAUCZYCIELA

STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA
Druga edycja studiów podyplomowych zostanie uruchomiona od semestru zimowego 2016/2017. Studia są prowadzone przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

więcej informacji [PDF]

:: STUDENCKI WOLONTARIAT NA KONCERCIE RADOŚCI

Uśmiech na twarzach tych, którym w życiu trudniej jest bezcenny. Tym większa zasługa instytucji i osób, które do takiego uśmiech stwarzają okazje. Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu kierowane przez Marię Magdalenę Szczepanik już po raz trzeci organizuje Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia w dniu 26.10.2016 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Radomiu odbył się koncert, w którym uczestniczyli podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy, stowarzyszeń i zespołu szkół specjalnych. Studenci III roku Pracy socjalnej dołączyli do grona osób wspierających Centrum Organizacji Pozarządowych w tym trudnym organizacyjnie przedsięwzięciu.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


:: STAŻ W OŚRODKU SOCJOTERAPEUTYCZNYM

STAŻ W OŚRODKU SOCJOTERAPEUTYCZNYM "WSPÓLNY DOM" W WILDZE
Staż trwa 1,5 roku, od grudnia 2016 r. do czerwca 2018 r.
Nasza oferta to cykl szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi oraz poznania własnego potencjału w pracy z ludźmi i obejmuje:
- Trening interpersonalny;
- Trening umiejętności wychowawczych;
- Trening socjoterapii;
- Warsztat dot. uzależnień;
- Superwizje.
Stażyści mają możliwość:
- uczestnictwa i współprowadzenia grup socjoterapeutycznych i profilaktycznych (nauka prowadzenia grup, diagnoza socjoterapeutyczna, nauka tworzenia scenariuszy zajęć w oparciu o diagnozę socjoterapeutyczną, nauka praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi - stawianie granic, asertywność, budowania relacji, interweniowanie w kryzysie, motywowanie do pracy nad sobą itp.) - zapoznania się i nauki prowadzenia terapii indywidualnej dziecka;
- udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców;
- uczestniczenia w społecznościach terapeutycznych.

więcej informacji [PDF]

:: PRACA SOCJALNA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ EUROPIE W XXI WIEKU

W dniu 21 września 2016 prof. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski wzięli udział w Międzynarodowej konferencji naukowej nt. Praca socjalna w zmieniającej się Europie w XXI wieku, organizowanej w Nitrze przez Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa, której Katedra Pedagogiki i Psychologii była współorganizatorem. Wzięło w niej udział około 70 uczestników ze Słowacji, Czech i Polski, w tym przedstawiciele ośrodków naukowych i władz ministerialnych. Dr hab. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski reprezentowali Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny oraz wygłosili referat nt. „Sytuacja rodziny z osobą niepełnosprawną w Polsce. System opieki i wsparcia”. Link do zdjęć z konferencji

zdjęcia

:: OFERTA PRACY W NIEMCZECH

Przesyłamy Państwu ofertę pracy w naszym zespole ośrodków socjalno-terapeutycznych "Longuicher Mühle". Szukamy fachowych pracowników socjalnych, wychowawców oraz pedagogów opiekuńczo-wychowawczych jak i resocjalizacyjnych. Kandydaci powinni znać język niemiecki, w stopniu komunikatywnym. Koszty dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną do Niemiec, jak i koszty zamieszkania podczas odbywania praktyk, po których zarówno kandydat, jak i pracodawca będą mogli zdecydować, czy są z obupólnej współpracy zadowoleni, pokrywa pracodawca.

więcej informacji [PDF]

:: POCZTÓWKI Z WAKACJI OD MGR M. PYTLAKA

Kończy się czas odpoczynku, nowy rok akademicki coraz bliżej.Zimorodek, większe zdjęcie, 950px

Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Katedra Pedagogiki i Psychologii jest współorganizatorem Międzynarodowej konferencji naukowej nt. Praca socjalna w zmieniającej się Europie w XXI wieku organizowanej 21 września 2016 w Nitrze przez Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Zapraszam do udziału. Link do strony konferencji:

strona konferencji