Test z edukacji przyrodniczej i społecznej - 16 pytań.Nie można cofnąć raz zatwierdzonej odpowiedzi.
Nie należy odświeżać okna przeglądarki.
Jeśli test został przerwany w wyniku działań użytkownika, ilość zdobytych punktów jest równa 0.


Podaj hasło:

++++

Podaj imię:Podaj nazwisko: