Logo Politechniki Radomskiej

:: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. FORMY WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

    

23.10.2012 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej organizatorami byli: Katedra Filozofii i Socjologii Wydziału Ekonomicznego oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prof. Sławomir Bukowski (Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą), prof. Dariusz Trześniowski (dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego) oraz prof. Jan Bednarczyk (Dziekan Wydziału Ekonomicznego).

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz i ważnych ośrodków zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego: Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej mgr Elwira Skoczek wraz ze swoim zastępcą Panią mgr Joanną Pałką - Czerwińską, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Halina Janiszek, z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu nadkom. Dorota Pater oraz mł. asp. Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu.

W ramach dwóch sesji plenarnych uczestnicy wysłuchali następujących referatów wprowadzających w problematykę wykluczenia społecznego i form wsparcia osób nim zagrożonych:

  • Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dr hab. Anna Zamkowska, UT-H)
  • Patologie i zachowania destrukcyjne wśród młodzieży - interpretacja socjopedagogiczna (prof. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień)
  • Dobrovolnictvo - boj proti socialnemu vyluceniu, ustavsocialnychvied a zdravotnictvabl (dr Jaroslava Kmecova, Vysokaskolazdravotnictva a socialnejpracesv. Alzbety v Bratislave, Słowacja)
  • Formy wsparcia i opieki udzielane przez stowarzyszenie katolicki ruch antynarkotyczny KARAN (Ks. Paweł Rosik, KARAN)
  • Nowe formy wykluczenia społecznego (dr Maria Gagacka, UT-H)
  • Rola transportu w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (dr Anna Mężyk, UT-H).

Następnie odbyły się obrady w trzech sekcjach. Połączonym sekcjom pierwszej i trzeciej, poświęconym problemom patologii społecznych, bezrobocia oraz formom wsparcia społecznego rodziny, dziecka i nauczyciela w sytuacji wykluczenia społecznego przewodniczył dr hab. Mariusz Jędrzejko.

Sekcji drugiej, obradującej na temat form wsparcia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przewodniczył prof. Mieczysław Kolejwa. Natomiast sekcja czwarta, poświęcona wybranym formom wsparcia i ich efektywności, obradowała pod przewodnictwem prof. Stanisławy Zamkowskiej.

Dopełnieniem konferencji był prowadzony w sposób niezwykle dynamiczny przez prof. Mariusza Jędrzejko warsztat nt. Dopalacze – środki zastępcze – zjawisko i wyzwania profilaktyczne. Dziękuję wszystkich gościom, referentom oraz pracownikom i studentom Katedry Pedagogiki i Psychologii zaangażowanym w organizację konferencji.


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl