Logo Politechniki Radomskiej

STUDIA PODYPLOMOWE

::DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Informujemy, że rekrutacja na Studia Podyplomowe odbywać się będzie cyklicznie według następujących zasad:

Na semestr zimowy w terminie: 1-30 września każdego roku
Na semestr letni w terminie: 1-28 lutego każdego roku

Charakterystyka Studiów

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie przygotowania merytorycznego do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przedszkolach, szkołach i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w innych placówkach, w których udzielna jest wparcie o takim charakterze.

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do: pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych oraz organizowania i prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych oraz wspomagających. Program studiów podyplomowych zakłada realizację 300 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk. Niezbędna liczba punktów ECTS do ukończenia studiów – 35 punkty ECTS.

Uprawnienia studiów podyplomowych

Ukończone studia umożliwiają pracę w zawodzie: nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej ujęty w KZiS numer 235909 (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Organizacja studiów podyplomowych

  1. Czas trwania – 3 semestry
  2. Opłata za jeden semestr – 1.200 zł
  3. Liczba godzin dydaktycznych – 300
  4. Liczba godzin praktyk - 60
  5. Przewidywana liczba słuchaczy (warunkująca uruchomienie edycji studiów) - 30 osób
  6. 6. Przewidywane terminy uruchomienia studiów, według zasady: w semestrze zimowym – październik każdego roku, w semestrze letnim - marzec każdego roku.

więcej informacji [PDF]

Program studiów podyplomowych [PDF]

Regulamin studiów podyplomowych[PDF]

Potrzebne dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe [PDF], pobierz [DOCX].

Kwestionariusz osobowy [PDF], pobierz [DOC].


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl